Městys Jimramov

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ZŠ a MŠ Jimramov

Historie

Článek je úryvkem textu uvedeného na internetových stránkách školy - www.zsjimramov.unet.cz

Vzhledem k přibývajícímu počtu žáků a nedostatku místa v obecních školách se v r. 1905 usnesly místní školní rady katolická i evangelická, aby byly činěny kroky ke zřízení Měšťanské školy chlapecké v Jimramově. Žádost k c.k. okresní školní radě byla podána v roce 1906. Znovu bylo jednáno o založení školy v roce 1907. 8. října se konalo na radnici komisionální řízení. Všichni přítomní odsouhlasili potřebu měšťanské školy a zavázali se k peněžitým příspěvkům na stavbu školní budovy ( Sedliště, Trhonice, Jimramovské Pavlovice, Občanská záložna, Cyrillo-methodějská záložna, Sousedské lesy, Živnostenské společenstvo ). Další obce Nový Jimramov, Javorek, Borovnice, Ubušín a Věcov slíbily, že poskytnou potahy k dovozu stavebního materiálu. Dále bylo dohodnuto:

  • náklady spojené s provozem školy bude hradit Jimramov
  • obecné školy budou nadále odděleny podle náboženství
  • Měšťanka bude mít svého ředitele a pod jeho správou nebude žádná obecná škola
  • pro měšťanku má být zřízena zvláštní místní rada, která se má skládat ze zástupců obou náboženských vyznání, z  ředitele měšťanky, ze tří členů místní školní rady katolické a ze tří členů místní školní rady evangelické

Výnosem číslo 10 021 ze dne 27. dubna 1908 povolila c. k. zemská školní rada zřízení trojtřídní chlapecké měšťanské školy.

 

You are here: ZŠ a MŠ Jimramov